Färdtjänst anmäls till JO och handikappombudsman

Landstingets färdtjänst anmäls nu till Justitie- och Handikappombudsmannen.
Bakom anmälan står ett antal handikapporganisationer i Stockholm - som menar att landstinget bryter mot lagen om förbud mot diskriminering efter planer på besparingar i färdtjänsten. Antalet resor ska minskas med nära en tredjedel, från 208 resor till 140 per person och år. Tommy Hagström, en av anmälarna, säger till Radio Stockholm att landstingets beslut skär ner de handikappades möjligheter att röra sig fritt, och därför är diskriminerande.