Åtal mot fuskande krogägare

Fem krögare i länet har åtalats misstänkta för att ha fuskat med restaurangernas omsättning.
Åtalen är ett resultat av ett samarbete mellan ekobrottsmyndigheten, länsstyrelsen och skattemyndigheten, och dom fem åtalen gäller tre krögare i Stockholm, en i Solna och en i Södertälje. Solnakrögaren är den som misstänks ha undanhållit den största summan - drygt en miljon - från beskattning. Det handlar om skattebrott, bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Chefsåklagare Stefan Lundberg vid ekobrottsmyndigheten säger till Radio Stockholm att det ofta används manipulerade kassaapparater för att genomföra fusket. Ibland vet inte ens dom anställda om det, eftersom manipuleringen kan ske i efterhand. Fler åtal är att vänta, eftersom projektet pågår också under hela nästa år.