Planer på ny cykelväg i Botkyrka

Det kan bli en ny cykelväg mellan Alby och Tullinge, via Flottsbro i Botkyrka kommun.
Förslaget kommer från en privatperson, men har anammats av den tekniska förvaltningen. Tekniska chefen Kerstin Boberg skriver att delar av förbindelsen består av den gamla Göra landsväg, vilket innebär att dom delarna har historiska värden och att det krävs särskilt tillstånd att få bygga där. Som vanligt hänger det dock på kommunens budget om projektet ska bli av eller inte.