Murar får vara kvar

Södertälje kommun har nu kommit överens med de fastighetsägare i området Karlberga, som riskerade att behöva riva upp både tomter och murar runt tomterna.
Det nya, exklusiva bostadsområdet är kuperat, men de som köpt tomterna har på eget bevåg fyllt ut marken för att få plana tomter. På sina håll är stödmurarna flera meter höga. Kommunen är nu villig att kompromissa och ge bygglov i efterhand för arbetena, men fastighetsägarna tvingas i gengält betala höga bygglovsavgifter.