Vanligast att barn skadas utanför skoltid

Barn som råkar ut för skador skadas oftast utanför skoltid, och det är ridning samt fotboll och andra lagidrotter som ligger bakom många skador. Det visar intervjuer av mer än 600 barn vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.
Barnen i åldrarna 10-15 år intervjuades om hur de skadades, och det visar sig alltså att barn oftast skadas utanför skoltid. När barnen skadas under skoltid, inträffar skadorna oftast på gymnastiktimmarna eller på rasterna. Undersökningen visar också att trakasserier är ett vanligt inslag i vardagen för många skadade barn.