Stadsmissionsgården stänger på helgerna

Stadsmissionsgården vid Stadsgården i Stockholm kommer under en försöksperiod, från och med den 18:e oktober och två månader framåt, att vara stängd på helgerna.
Anledningen är att belastningen på personalen blivit för hård den senaste tiden. Våld och hot mot personalen har ökat, och bara i år har ett 80-tal allvarliga incidenter inträffat. Stadsmissionsgården ska i stället satsa mer på verksamheten under vardagarna. Öppettiderna kommer att bli längre och samarbetet med socialtjänst, psykvård och missbruksvård ska utökas.