Resistent gonorré ökar i Stockholm

På ett halvår har andelen fall av gonorré där bakterien är motståndskraftig mot den vanliga medicinen ökat dramatiskt. I Stockholm, som har flest fall, är andelen resistent gonorré över hälften.
Eric Sandström, medicinskt ansvarig på Venhälsan vid Södersjukhuset, säger till Dagens Nyheter att den här typen av resistent gonorré är vanligt i Sydostasien, och att det ovanliga är att den spritt sig så mycket i Sverige. Spridningen av resistent gonorré sker framför allt bland homosexuella män. Det finns alternativa mediciner mot resistent gonorré, men de är dyrare, och behandlingen ges som injektion.