Kampanj för fler kontaktpersoner

Stockholms stad genomför nu en kampanj för att få fler att bli intresserade av att bli kontaktperson för människor med funktionshinder.
En rad informationsträffar ordnas de närmaste veckorna på olika platser i Stockholm. Att ha en kontaktperson är en rättighet som finns inskriven i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för att personer med funktionshinder ska kunna leva som andra i samhället, men det är alltså brist på kontaktpersoner i Stockholms stad.