Minneskonsert för Anna Lindh

I dag hålls en minneskonsert i Ersta kyrka i Stockholm för Anna Lindh. Intäkterna går till Anna Lindhs minnesfond och under konserten ska hennes familj också ta emot en del av de kondoleanser som lämnats.