Lågutbildade drabbas hårdast av arbetsskador

Lågutbildade är den grupp på arbetsmarknaden som drabbas hårdast av arbetsskador till följd av nedskärningarna på 90-talet. Det visar ny forskning vid Arbetslivsinstitutet.
Personer med låg utbildning påverkas av nedskärningar i framför allt den offentliga sektorn. Besvär för leder och muskler är den vanligaste arbetsskadan.