Norrtälje kommun varnar för nya bluffakturor

Norrtälje kommun varnar nu den som äger fritidshus i kommunen för en ny typ av bluffaktoror.
Ett företag som kallar sig Kommunal avfallshantering i Sverige AB har skickat ut räkningar om sophämtning, men de riktiga räkningarna ska komma från renhållningsavdelningen på Norrtälje kommun. Det är oklart hur stor omfattning det är på de här bluffakturorna, men kommunen anser ändå att det kan vara på sin plats med en varning. Omkring 20.000 fritidshus ägs av personer som bor utanför kommunen under större delen av året.