Stockholms stad måste förbättra arbetet mot droger

Stockholms stad måste bli bättre på att förebygga och motverka drogmissbruk och det måste bli tydligare vem som har ansvar för vad. Det konstaterar stadens revisorer i en ny rapport.
Slutsatsen är att arbetet kring missbruksfrågor fungerar olika på olika håll i staden och att det på vissa håll är otydligt vem som egentligen ansvarar för vad. Den här otydligheten kan få konsekvenser till exempel när det gäller hemlösa missbrukare som kommer i kläm mellan olika instanser, säger Folke Strömberg, revisor i Stockholms stad till Radio Stockholm.