Nordin kräver miljöprövning av trängselavgifter

Moderaterna i Stockholm kräver att en miljöprövning ska göras innan trängselavgifter i trafiken införs i Stockholms stad.
Enligt oppositionsborgarrådet Sten Nordin kommer trängselavgifter att leda till stora trafikökningar på till exempel Essingeleden - och dom miljömässiga konsekvenserna av det anser han måste prövas enligt miljöbalken. Idag har moderaterna lämnat in en skrivelse till gatu- och fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden med krav på att en miljöprövning ska göras.