Rekordbesparingar i landstinget

I dag presenterar landstingets tjänstemän sina förslag för hur 3.2 miljarder kronor ska sparas. Det är ett av de största sparpaketen hittills för Stockholms läns landsting:
Ett antal besparingsförslag har nu utretts som tillsammans ska ge landstinget en budget i balans. En höjning av priset på SL-kortet från 500 till 750 kronor och en höjning av landstingsskatten med 40 öre är några av de förslag som kommer att presenteras för att få ned underskottet, det skriver morgontidningarna idag. Enligt Svenska Dagbladet föreslås att akutsjukvården i Norrtälje och Södertälje läggs ned, och i Södertälje försvinner även BB-avdelningen. Kvar blir bara så kallad närsjukvård och ett antal specialistmottagningar, samt äldresjukvården. På sikt ska också universitetssjukhusen Karolinska och Huddinge samordas och få en gemensam ledning, och Karolinska sjukhusets thoraxavdelning flyttas till Huddinge sjukhus. Som Radio Stockholm berättat tidigare innebär förslaget att flera tusen tjänster inom vården kommer att försvinna. I förslaget finns också en höjning av patientavgifterna och nya avgifter för så kallad medicinsk service, till exempel provtagningar, röntgenundersökningar och ambulanstransporter. Förslag som försvunnit är bland annat att dra ner på antalet akutbilar och att dra in på den extra ambulanshelikoptern sommaren 2004. I början av november måste det finnas ett gemensamt budgetförslag från majoritetspartierna, s, v och mp, och senare under månaden ska landstingsfullmäktige besluta om nästa års budget.