Två akutmottagningar föreslås läggas ner

Det blir stora personalnedskärningar i landstingets omfattande sparförslag som presenteras idag. Bland annat försvinner 450 tjänster när akutmottagningen på Södertälje sjukhus läggs ner.
Tjänstemännen vill även se att akuten på Norrtälje sjukhus läggs ner samt att universitetssjukhusen Karolinska och Huddinge slås samman till en gemensam organisation. Dessutom vill de att skatten ska höjas med 35 öre och att priset på SL-kortet höjs till 750 kronor i månaden. Den 26 november ska landstingsfullmäktige ta beslut om budgeten för 2004. De förslag som nu presenteras av tjänstemännen ska då ligga till grund för politikernas beslut.