Bussförarna vill byta jobb

Sju av tio bussförare vill byta jobb. En ännu större andel anser att deras arbetsmiljö försämrats och att relationen med arbetsgivarna försämrats dom senaste åren. Det visar forskning från Stockholms och Karlstads universitet som Stockholm City tagit del av.
Bussförare söm kör i Stockholm innerstad upplever betydligt stresssigare miljö än dom som kör i längre ut i länet enligt undersökningarna.