Glädje och oro bland Stockholms hemlösa

Igår meddelades att Stockholms Stad skjuter till till pengar så att verksamheten med daghärbärgen kan fortsätta fortsätta ett tag till. Stadsmissionens daghärbärge kommer att flytta till Bostället på Högebergsgatan på Södermalm i Stockholm och där kommer man kunna ta emot ungefär hälften så många gäster som vid daghärbärget vid Stadsgården och verksamheten kommer till att börja med bara att finnas i två månader.
Men gästerna på Bostället var ändå lättade när dom fick höra nyheten igår. Till Radio Stockholm säger en del av gästerna dock att att det behövs fler ställen att gå till och dom är oroliga över vad som kommer att hända när de två månaderna förlöpt.