Flygbuller över Upplands-Väsby utreds

Polis och åklagare har nu inlett en förundersökning mot Luftfartsverket med anledningen av tvisten om flygbullret över Upplands Väsby. Det ska undersökas om bullernivån är för hög och om Luftfartsverket brutit mot några villkor som gäller för flygningar över tätorten. Tvisten om bullret har pågått sedan september då länsstyrelsen beslutade att flyg på väg till Arlanda inte skulle få flyga över Upplands Väsby. Men men miljödomstolen har skjutit upp beslutet efter det att Luftfartsverket överklagat.