Flera funktionshindrade anmäler diskriminering

Handikappombudsmannen har fått in 33 anmälningar sedan förbudet mot diskriminering av studenter på högskolan trädde i kraft förra året.
Sex av anmälningarna kommer från studenter i Stockholm. De flesta anmälningarna är från personer med läs- och skrivsvårigheter. Handikappombudsman Lars Lööw säger till Radio Stockholm att anmälningarna visar att många funktionshindrade upplever att de har sämre förutsättningar än sina studiekamrater.