Nya planer för ön Oaxen

Det finns nu stora planer för ön Oaxen utanför Södertälje. Sedan kalkindustrin lades ner för snart 30 år sedan har inte mycket hänt. Men nya bostäder kan innebära att befolkningen fördubblas, från 100 till 200 personer.
Ett av projekten är att bygga bostäder inne i de 20 meter höga silosarna. - Tanken är att bygga om dem till villor på sex våningar där varje våningsplan är på 70 kvadrat, säger entreprenören Lasse Sundh, som har köpt en del av ön från den samfällighetsförening, som på 1990-talet köpte hela Oaxen för drygt en miljon kronor. Totalt vill han bygga 39 nya hus, alla med havsutsikt. En del av de gamla industribyggnaderna rivs, andra behålls kanske till vissa delar eller så återanvänds en del av materialet, som tegel och virke. Priserna tror Lasse Sundh kommer att ligga mellan knappt tre och drygt fem miljoner kronor. - De gamla industrifastigheterna förfaller och det finns nu en samstämd uppfattning att en byggnation av något slag skulle kunna förändra ön positivt, säger Curt Engström, ordförande i Oaxens samfällighetsförening, till Radio Stockholm.