Södertälje säger nej till flyttad kommungräns

Södertälje kommun vill inte ha fyra hektar av Salems kommun. Det är en fastighetsägare i Södertälje som vill ta över betesmark som ligger på andra sidan kommungränsen. En ny så kallad fastighetsbildning skulle innebära att kommungränsen ändras.
Men stadsdirektören i Södertälje säger nej i sitt yttrande till kommunstyrelsen. För att slippa ny kommungräns är det bättre att fastighetsägaren arrenderar marken än att han köper den, tycker hon