Sänkta läkemedelskostnader ger bonus

Nästa år kommer husläkarmottagningar i länet som sänker sina läkemedelskostnader att få en bonus. Det väntas landstingets hälso- och sjukvårsnämnd besluta vid sitt sammanträde idag.

De mottagningar som skriver ut för dyr medicin ska i sin tur får lägre ersättning. Läkemedelskostnaderna har ökat kraftigt under senare år, enligt Landstinget, som genom dagens beslut vill minska kostnadsökningarna och samtidigt kunna göra satsningar på nya effektiva läkemedel.