Villapriserna fortsätter att stiga

Priserna på småhus fortsätter att stiga. Det visar Småhusbarometern från Statistiska centralbyrån, SCB. I Stockholms län har villapriserna stigit med 5 procent under den senaste tremånadersperioden, juni till och med augusti, jämfört med föregående tre månader.

I landet i stort handlar det om prisökningar på drygt fyra procent .Samtidigt ligger huspriserna i landet omkring 1 procent lägre än för ett år sedan.

Genomsnittspriset för en villa i Stockholms län ligger på 3,5 miljoner kronor.