Högskoleprovet lockar allt fler

Allt fler vill skriva högskoleprovet. I Stockholm har nära 13 600 personer anmält sig till höstens högskoleprov. Det är en ökning med 42 procent jämfört med förra hösten.

Totalt i landet har över 49 000 personer anmält sig till höstens högskoleprov. Provet skrivs lördag den 24 oktober.

Verket för högskoleservice tror att det ökade intresset för högskolestudier beror på att tillträdesreglerna till högskolan ändras under 2010, på högre arbetslöshet samt på att årskullarna som gått ut gymnasiet under senare år är relativt stora.