stockholms län

Köerna till provrörsbefruktning kortas

Fler vårdgivare kommer utföra så kallade IVF-behandling inom landstinget framöver. Det är den borgerliga alliansen i Stockholms läns landsting som har beslutat att upphandla flera nya leverantörer för provrörsbefruktning.

15 miljoner kronor kommer satsas på att få fler vårdgivare inom IVF-behandling och minska de nu långa köerna till provrörsbefruktning.

Avtalen ska börja gälla från och med mars nästa år.