Vägverket backar om tidsplan för bygge

Efter protester från både Salems och Södertälje kommuner har Vägverket beslutat att ombygnadsarbetet av E4/E20 ska gå ett år snabbare än vad som tidigare var planerat. Hela sträckan ska dessutom kompletteras med kövarningssystem.

Vägverkets målsättning är nu att sträckan Hallunda-Salem öppnas med sex körfält i oktober 2010, tidigare var planerna under 2011. Sträckan Salem-Moraberg ska öppnas med sex körfält i augusti 2011, tidigare under 2012.

Kommunalråden i Salem, Botkyrka och Södertälje säger i ett gemensamn uttalande att de är mycket glada över att vägverket bygger om vägen snabare än vad som tidigare var planerat.