Landstinget kan få hjälp av regeringen med pengar

Det krisdrabbade landstinget i Stockholms län kan få ekonomisk hjälp av regeringen.
Finansminister Bosse Ringholm säger till Dagens Nyheter att regeringen tidigare hjälpt krisdrabbade kommuner och han utesluter inte att man även kan lösa krisen även för Stockholmslandstinget. Landstinget ska enligt ett förslag spara 3,2 miljarder nästa år, något finansministern tror är omöjligt. Enligt Bosse Ringholm hotar besparingarna inte bara människors välfärd utan också regeringsmakten 2006.