Miljötaxibilar går före på Arlanda

Miljöarbetet på Arlanda lägger nu in en högre växel. För att få fler taxibilar att vara miljövänliga genomför Luftfartsverket en rad förändringar i oktober.

Miljötaxibilar ska bland annat premieras när de kallas fram till kunden, och ett nytt filindelningssystem införs där de bolag som har flest körningar och mest miljöbilar få stå närmast terminalen. Små bolag och friåkare hamnar längst bort.

Den första juli 2011 kommer bara miljötaxi att accepteras på Arlanda flygplats.