Stockholm slutar anlita bemanningsföretag

För att spara pengar ska nu Stockholms stad kraftigt minska inhyrningen av personal från bemanningsföretag. Enligt siffror från stadsledningskontoret kostade inhyrd personal staden 66 miljoner kronor under det första halvåret i år.
Den stadsdel som har haft störst kostnader för inhyrd personal är Östermalm. - Det har varit en större andel nu under sommaren än vad vi trodde att det skulle bli, och för att kunna ge en god hälso- och sjukvård så har vi tagit in mer från bemanningsföretag än tidigare, säger Carina Lundberg Uudelepp, stadsdelsdirektör Östermalm Stadsdelen Östermalm i Stockholms stad hyrde under det första halvåret i år in personal för totalt drygt 7 miljoner kronor. Det är den största summan bland alla förvaltningar i Stockholm, visar en sammanställning som stadsledningskontoret har gjort. Totalt har inhyrd personal kostat staden 66 miljoner kronor under årets sex första månader. Men nu ska den kostnaden minskas drastiskt. - Varje nämnd ska nu ta upp frågan och ambitionen bör vara att så långt det går undvika att hyra in personal, säger Inger Båvner, biträdande stadsdirektör i Stockholms stad. Under hösten kommer beslut fattas i nämnderna om att kraftigt minska anlitandet av inhyrd personal. Och det finns pengar att spara. Enligt Inger Båvner är det dubbelt så dyrt att hyra in personal som att ha egen personal anställd. Hässelby-Vällingby är en av dom stadsdelar som redan har fattat beslut om att undvika att hyra in personal. Och på Råcksta sjukhem i Välllingby har det fungerat bra. Numera är det ytterst sällan Råcksta sjukhem anlitar bemanningsföretag. - Inhyrningen har minskat väldigt mycket nu de senaste månaderna, så nu är det bara enstaka pass vi hyr in personal till, säger Maud Kärve Enequist, biträdande enhetschef Råcksta sjukhem.