Minskade bidrag till ungdomar i Nynäshamn

Ungdomsföreningarna i Nynäshamn får kraftigt minskade bidrag nästa år. Efter disskussioner i Barn och Utbildningsnämnden beslutades igår att bidragen kommer att minskas med 33 procent.
Men Barn- och utbildningsförvaltningen har också fått i uppdrag att se över om pengar kan sparas på andra ställen så att bidragen till föreningslivet kan förbli orörda. Igår hölls en stor protest demonstration i Nynäshamn mot neddragningarna.