Bilder på nätet JO-anmälda

Justitieombudsmannen, JO, begär att polismyndigheten i Skåne berättar hur dom tänkt när dom publicerat bilder av misstänkta som tagits med övervakningskameror på sin hemsida.

Polisen har JO-anmälts av en kvinna i Botkyrka kommun som anser att bildpubliceringen är kränkande och hon ifrågasätter också om publiceringen är laglig.