Sjukhus anmäls för åldersdiskriminering

Karolinska Universitetsjukhuset har anmälts för åldersdiskriminering. Det är fyra läkare på infektionskliniken som anmält sjukhusledningen till Diskrimineringsombudsmannen, DO sedan de alla tvingats sluta arbeta vid 67 års ålder trots att de velat stanna kvar.

Enligt sjukhuset är det den dåliga ekonomin som gör att vi inte kan stanna kvar, säger överläkare Pia Appelgren.

– Det är svårt naturligtvis när ekonomin är som den är men det är också lite svårt att förstå att man inte skulle kunna balansera det lite mot ett fortsatt arbete där kompetens och erfarenhet så väl behövs.

Du och dina kollegor upplever att ni fortfarande behövs på avdelningen?

– Ja, det gör vi, säger överläkare Pia Appelgren.

Enligt lagen om anställningsskydd, Las, har man rätt att arbeta till 67 års ålder, vill man jobba längre än så måste man komma överens med sin arbetsgivare. Det innebär alltså att Karolinska sjukhuset INTE brutit mot lagen.

Men diskrimineringsombudsmannen Katri Linna säger till Svenska Dagbladet att hon nu vill pröva hur man ska tolka lagen om anställningsskydd när det gäller diskriminering av äldre. Sedan januari i år omfattar nämligen diskrimineringslagen även åldersdiskriminering.

Överläkare Pia Appelgren är angelägen om att få frågan prövad av DO.

– Kanske man då kommer fram till någon form av lösning eller tolkning som kan gagna andra senare.

Hur tycker du att det borde vara då?

– Jag tycker att det borde vara en mer flexibel pensionsålder beroende på intresse och kompetens, säger Pia Appelgren.

Anna Björkman
anna.bjorkman@sr.se