Fler unga har hittat fram till radioapparaten

Allt fler ungdomar lyssnar på radio, visar den senaste rapporten från Radioundersökningar AB (Ruab).
Sammanlagt lyssnar 76,4 procent av den svenska befolkningen på radio ett genomsnittligt dygn. Det är en marginell minskning jämfört med den förra rapporten från Ruab. 50 procent av befolkningen lyssnar på Sveriges Radio - en liten nedgång jämfört med föregående mätning. Både P 1 och P 3 noterar ökande siffror, medan P 4 och P 2 tappar. Den kommersiella radion noterar också en liten nedgång.