Klara besked om slöja efterlyses

De två stora lärarföbunden i Sverige vill att regeringen sätter ner foten och säger om det är ok eller inte att bära heltäckande slöjor i skolan. Bakgrunden är att studenter som läser till barnskötare och lärare behandlas olika på olika utbildningar.

Stockholms stad vill förbjuda en barnskötarstudent att bära en så kallad, niqab en slöja som täcker hela kroppen förutom en springa för ögonen, Samtidigt accepterar Stockholms universitets lärarutbildning studenter i samma typ av slöja.