Södertälje

Fotoförbud på Södertäljes förskolor

I Södertälje kommer föräldrarna inte längre att få fotografera barnen på förskolan i samband med avslutningar och firanden, nu närmast gäller det luciafirandet. Ansvariga på kommunen är oroliga att bilderna ska hamna på internet.

Inger Fransson, som är verksamhetschef för förskolan i Södertälje kommun, säger till Länstidningen att frågan har diskuterats inom verksamheten och att verkligheten ser annorlunda ut idag jämfört med för tio år sedan.

Hon säger att det är enkelt att fotografera och att bilderna inte bara hamnar i album. De läggs ut på Facebook eller i bloggar, säger hon.

Inger Fransson säger sig förstå föräldrar som blir besvikna, men att kommunen måste se till skyddsaspekten först, inte minst att värna om de barn som har skyddad identitet.

Personalen på förskolorna kommer dock kunna fotografera för att dokumentera det pedagogiska arbetet, skriver Länstidningen.