Vägverket söker nya vägar mot bilköer

För att minska köer och störningar i samband med bygget av nya E18 utreder Vägverket om det går att erbjuda bilister subventionerade SL-kort.

Bygget leder vissa perioder till mycket långa köer och om fler åkte kollektivt skulle det underlätta för både bygge och framkomlighet.

För att få en märkbar effekt i rusningstrafik behöver antalet fordon minska med runt 130 per timme – enligt Vägverkets projektledare Eva Nordberg.

Systemet används idag i Holland och där är erfarenheterna goda.