danderyd

Kortare vårdtider för psykiska sjuka

Vårdtiderna för personer med psykiska sjukdomar har minskat kraftigt på Danderyds sjukhus. Förklaringen är framförallt att patienterna vistas på sjukhuset under kortare tid.

På drygt ett år har avdelningarna gått från 115 procents beläggning, till dagens cirka 85 procent.

För några år sedan var det inte ovanligt att patienter låg inne i flera månader. Idag ligger vårdtiden oftast på 10-14 dagar.

Tendensen med färre inskrivna är likadan i Södertälje, men i övriga länet är det fortsatt högt tryck på den slutna psykiatrin skriver Dagens Nyheter.