Stockholm

Stöd till funktionshindrade granskas

Stockholms nya ersättningssystem för att beräkna vilka behov funktionshindrade har, ska granskas av länsstyrelsen. Det skriver Svenska Dagbladet.

För de personer som har störst behov har ersättningen sänkts. Tydligast har skillnaden blivit för personer med neuropsykiatriska diagnoser som aspergers syndrom och autism.

Besluten om vilket stöd Stockholms stad ska ge fattas i ett speciellt bedömningskansli, men utredarna träffar inte de funktionshindrade, och besluten kan inte överklagas.

Eva Hersler, chef för enheten för funktionshindrade vid länsstyrelsen, säger till tidningen att en fråga som kommer att ställas till kommunen handlar om vilka möjligheter den enskilda har att lämna synpunkter på kommunens bedömningar.