Stockholm

Förvaltningshus rivs och bostäder byggs

Det gamla förvaltningshuset i Rinkeby kommer att rivas för att lämna plats för upp mot 200 ungdomslägenheter. Det beskedet gav idag Joakim Larsson, moderat ytterstads- och bostadsbolagsborgarråd i Stockholm. Lösningen har de kommit fram till genom den dialog som förts med boende i området under hösten, säger han.

– Många har efterlyst just ungdomsbostäder, och då har vi haft nu samtal med Jagvillhabostad.nu, som vi har haft samarbetsprojekt med tidigare, som har varit väldigt framgångsrika. Där blir deras uppgift att ta fram förslag på hur man nu kan se till att få allra mest för pengarna.

Det gamla förvaltningshuset i Rinkeby har under de senaste veckorna varit både föremål och plats för flera protestmöten. Under en vecka ockuperades huset av en grupp som kallar sig Rinkebyhusets vänner i protest mot att det ska rivas.

Men Joakim Larsson säger att staden utrett vad det finns för möjligheter att bygga om det befintliga huset och att det inte är ett alternativ.

– Då har man ju tittat igenom skicket på huset och konstaterat att det är mycket asbest och PCB, blåbetong och annat, som gör att saneringskostnader gör att det är billigare att bygga helt nytt, helt enkelt.

Joakim Larsson säger att syftet med samarbetet med Jagvillhabostad.nu också är att få fram bostäder till ett bra pris, så att ungdomar ska ha råd med lägenheterna. En form av modulbostäder har diskuterats - det skulle göra det möjligt att få bostäderna på plats snabbt, och det gör också att bostäderna faktiskt går att flytta, om det skulle behövas.

För samtidigt pågår en större diskussion om vad som ska hända med området kring Rinkebystråket, säger Joakim Larsson.

– Det är ju ett samtal som måste ske tillsammans med de som bor i området. Det kanske är så att det ska vara ungdomsbostäder där även efter fem år eller så, men det vi kan göra nu, inledningsvis, det är ju att genom ett tillfälligt bygglov få fram de här modulerna snabbt, så att vi har ungdomsbostäder där redan nästa år.

Radio Stockholm har varit i kontakt med en av de som är aktiva i gruppen Rinkebyhusets vänner, som säger att det är bra att Joakim Larsson tagit till sig att ungdomar behöver bostäder, men att de fortfarande ställer sig frågande till varför huset måste rivas. Gruppen har ännu inte hunnit diskutera Joakim Larssons besked närmare.

Maria Blomquist
maria.blomquist@sr.se

Björn Lindberg
bjorn.lindberg@sr.se