Ekerö

Få flyktingbarn får komma till Ekerö

Ekerö kommun är en av de kommuner i länet som tagit emot minst antal flyktingar i år, bara 11 personer. Förra året tog Ekerö bara emot fem flyktingar - trots att kommunen enligt avtalet med Migrationsverket ska ta emot 20 flyktingar om året.

Ekeröborna Birgitta Löwstett och Malin Löwstett tycker inte att kommunen sköter sig.

– Det tycker jag är tråkigt att höra faktiskt, vi borde ha kapacitet att ta emot flera, hjälpa flyktingarna som kommer, säger Birgitta Löwstett.

– Jag håller med. Jag tycker att man ska jobba för mångfald och dessutom om man har satt upp mål så ska man ju följa dem också, säger Malin Löwstett.

Det råder stora skillnader mellan kommunerna i länet när det gäller hur många flyktingar de tagit emot hittills i år. Bara två kommuner har tagit emot färre än Ekerö. Det är Nykvarn och Vaxholm, men de har knappt hälften så många invånare som Ekerö.

Socialdemokratiska oppositionsrådet Ulric Andersen är kritisk.

– Ja, alltså vi får väl konstatera att vi intar en ledande ställning längst bak i den här ansvarsfrågan och det är bara helt enkelt pinsamt. Det hade inte behövt vara så.

Vad ser du på de ekomiska förutsättningarna för er kommun jämfört med de andra kommunerna i Stockholms län?

– Ja, det här är ingen ekonomisk fråga. För det första är det här en kommun som har en god ekonomi både som kommun och även befolkningen har det ganska gott ställt och är därmed goda skattebetalare till kommunen.

Ulric Andersen menar att Ekerö skulle kunna åta sig att ta emot ännu fler flyktingar. Enligt kommunstyrelsens ordförande, moderaten Peter Carpelan, är det inte aktuellt, men däremot förhandlar kommunen med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn nästa år.

Han tror också att kommunen kan komma att uppfylla avtalet om 20 flyktingar för i år.

– Ja, vi tror att vi ska försöka uppnå det här avtalet, vi vet ju inte säkert, men det är vår ambition i alla fall.

En knäckfråga i flyktingmottagandet är bostadsfrågan. Samtliga flyktingar som kommit till kommunen i år och förra året har fått hitta bostad själva, kommunala Ekerö bostäder har inte hjälpt en enda. Enligt Ulric Andersen beror det på att bolaget inte haft direktiv om att hjälpa till från ledningen.

– Det finns ett direktiv till Ekerö bostäder, men sen får jag erkänna att de inte har kanske fungerat fullt ut, att de inte har tagit sitt fulla ansvar i den delen, men vi kommer att ha en mycket tätare dialog med Ekerö bostäder för att de ska vara behjälpliga i den delen, så att vi kan uppfylla vår del av avtalet där.