Metoder mot spelberoende lika effektiva

Induviduell behandling och behandling i grupp fungerar lika bra mot spelmissbruk. Det visar en ny studie bland 127 deltagare från Linköpings universitet. Forskarna har dels jämfört en gruppbaserad spelberoendebehandling som grundar sig på kognitiv beteendeterapi, dels en individuell metod med motiverande samtal.

De olika metoderna har utvecklats i samarbete mellan Beroendecentrum och Karlinska Institutet i Stockholm.

Det är första gången som metoderna har testasts under svenska förhållanden, och utvärderingen visar att deltagarna fått hjälp med att komma ur spelmissbruket. Det är inte någon skillnad i effekt mellan de båda metoderna, enligt utvärderingen.