stockholm

Svenska Bostäder i projekt för hemlösa

Svenska Bostäder kommer att bidra med ett tiotal lägenheter till pilotprojektet Housing first i Stockholm. Det beslöt styrelsen för det kommunala bostadsbolaget idag. Housing first handlar om att ge hemlösa en permanent bostad först och sedan lösa sociala problem.

Projektet drivs i samarbete mellan Stockholms stad, Stadsmissionen och Lunds universitet och syftar till att ta fram en modell som passar svenska förhållanden.