stockholm

Hyresrabatt gör att ombildning stoppas

Svenska Bostäder stoppar en ombildning på Södermalm i Stockholm, trots att bostadsrättsföreningen sagt ja till köpet. I ett brev till de boende erbjöd föreningen att den som röstade ja skulle slippa hyreshöjningar i fem år. "Ytterst olämplig", säger Svenska Bostäders ordförande Joakim Larsson (M) till Dagens Nyheter.