sverige

Rökstopp kan bli krav för operation

En kirurg ska kunna neka en rökare operation om rökningen gör att patienten får svårare att bli frisk, det vill Socialstyrelsen. Generaldirektör Lars-Erik Holm säger till Svenska Dagbladet att regeln förutsätter att sjukvården kan erbjuda patienten ett rökavvänjngsprogram.

Flera studier, bland annat en från Södersjukhuset i Stockholm, visar att rökstopp halverar risken för komplikationer vid både små och stora ingrepp.