Livstidsdömd nekas resning av HD

En man som dömts till livstids fängelse för ett mord i Upplands Väsby, får inte resning i Högsta Domstolen. En släkting till mannen hade erkänt mordet vid flera tillfällen, men Högsta domstolen anser inte att det finns skäl att pröva ärendet igen.

Mannen som begärt resning är dömd för att ha skjutit ihjäl en man i Upplands Väsby för drygt tio år sedan. Hans fall har engagerat flera, såväl journalister som tidigare justitiekanslern Göran Lambertz, som har hjälpt mannen att hitta en advokat och offentligt sagt att mannen är utsatt för ett justitiemord.

Mannen pekades ut som skyldig av den före detta hustrun till den dödade mannen. Han dömdes för mordet i både tingsrätt och hovrätt, trots att en släkting till honom erkänt mordet. Släktingen dömdes i stället till tio års fängelse för medhjälp till mord.

I den resningsansökan som Högsta domstolen nu tagit ställning till, driver mannens ombud hårt att domstolen borde ha tagit större hänsyn till det erkännande som släktingen gjort. Det är en sak att erkänna inför polis och åklagare, men släktingen hade också erkänt att han begått mordet inför familjemedlemmar, enligt resningsansökan.

Mannen har tidigare begärt resning, men då nekats. Även denna gång kommer Högsta domstolen alltså fram till att målet inte ska prövas igen. Det har enligt Högsta domstolen inte visats "någon omständighet som kan föranleda resning i målet".