Rökare uppmanas fimpa före operation

Rökare som ska opereras borde sluta röka före operationen för att förbättra läkningen. Det anser Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm, och han får medhåll av flera. 

Men förslaget tas inte emot med öppna armar i en av rökrutorna på Södersjukhuset, där bland annat Ulla Karin Lövenham står.

– Somliga kanske kan göra det, men jag tycker inte att det ska vara ett tvång, säger hon.

Skulle du kunna tänka dig att sluta röka för en operation?

– Ja, om det var andra aspekter än bara det här med lättare läkning och så.

Om du slutar röka några veckor före en operation och inte börjar igen förrän några veckor senare, så minskar komplikationerna efter operationen. Även om du slutar röka precis innan en akut operation så blir resultatet bättre.

Det säger kärlkirurgen David Lindström och ortopeden Hans Nåsell på Södersjukhuset som har forskat om frågan.

– Det är inte så att man räddar livet på folk genom att rökavvänjning, men man minskar mycket trassel efter operationen, säger David Lindström.

– Är man rökare och röker som man brukar, 10 till 20 cigaretter om dagen, så har man för lite syrgas ute i vävnaden hela tiden. Så tittar man på det så går det nästan inte att läka, det är som humlorna - de kan egentligen inte flyga, fast de gör det ändå, säger Hans Nåsell.

Rökning, alkohol, kost och fysiksk aktivitet är dom fyra områden som prioriteras när Socialstyrelsen nu ska ta fram riktlinjer för hur sjukvården bäst ska hjälpa patienterna till sundare liv.

Men det handlar inte om nåt tvång säger Hans Nåsell och David Lindström.

– Det är som en viktig kärna, det är just det här att vi vill hjälpa patienterna att få den här möjligheten att sluta röka, men sen måste vi bedöma varje enskilt fall, säger Hans Nåsell.

– Jag ser att alla ska få möjlighet att genomgå rökavvänjningsbehandling, och det tycker jag att man kan ställa som ett krav att patienterna ska ställa upp på det. Sen kan man inte ställa som krav att de ska lyckas, säger David Lindström.

Cissy Avrin
cissy.avrin@sr.se