stockholm

Unga erbjuds inte jobb eller studier

Stockholms stad gör inte tillräckligt för att söka upp ungdomar som varken jobbar eller studerar, enligt en ny revisionsrapport, som Svenska dagbladet läst.

Enligt skollagen är kommuner skyldiga att följa upp unga i åldern 16 - 20 år och erbjuda dem studier eller arbete, skriver Svenska dagbladet.

I revisionsrapporten kritiseras Stockholms stad för att ingen tar helhetsansvaret för dessa ungdomar.

Omkring 1 000 ungdomar fångas upp men uppskattningsvist 2 000 ungdomar nås aldrig.