Våldsutsatta kvinnor får fortsatt hjälp

Kris- och traumacentrum vid Danderyds sjukhus får två miljoner kronor extra nästa år så att verksamheten blir permanent, enligt Dagens nyheter.

Vid centret behandlas omkring 200 kvinnor varje år som utsatts för våldtäkter eller sexuellt våld under krig.

Även personer som varit med om svåra olyckor eller våld får hjälp, skriver Dagens nyheter.