stockholm

Utställning lär barn att spara energi

Alla kan hjälpa till att rädda klimatet - men hur ska man göra? Det ska barn och ungdomar får lära sig på en ny utställningen på Tekniska museet i Stockholm som invigs idag. Genom att experimentera och leka får besökarna kunskap om hur stora och små energival i vardagen kan påverka klimatet.

Hanna Jakobsson, Nora Tsao, Emelie Brovén som går i en fjärdeklass från Norra Ängbyskolan i Stockholm gillar utställningen.

- Det var jättefint och häftigt. Det var roligt och häftigt att titta överallt.

- Det var liksom kul att jobba med energin och sånt. Man lär sig massor, till exempel om bioenergi, och det där med kolutsläpp och sånt.

Utställningen "spelet om energin" på Tekniska Museet är interaktiv. Här handlar det inte om att gå runt och titta på dammiga föremål i glasmontrar, utan det hela är uppbyggt lite som ett dataspel med olika avdelningar eller rum, där man själv kan påverka resultatet.

Utställningen inleds med en kort film som förklarar vad besökarens uppdrag är; nämligen att minska koldioxidutsläppen, genom olika val som man kan göra i sin egen vardag.

I rummet klimatlabbet får besökarna välja olika alternativ på datorskärmar, för att se om man kan koldioxidbanta genom att ändra olika beteenden och vanor. Som att äta mer närproducerat kött, kanske avstå från en resa till Thailand eller cykla istället för att åka buss.

Valen sparas i en databas, så man i slutet av utställningen kan se hur de val man gjort påverkat klimatet.

I ett av rummen på utställningen får besökarna själva prova på att alstra energi, med hjälp av olika kraftverk.

Det handlar om förnyelsebar energi och olika sätt man kan framställa el genom vågor, sol, vind, vatten och biobränsle. Till exempel genom att pumpa vatten genom en turbin, som sedan blir energi och tänder lamporna på väggen, eller genom att framkalla vågor i en liten modell av ett vågkraftverk, som alstrar rörelseenergi.

Men när barn kommer hit och tycker att det är så roligt att trycka på alla knappar, och veva och pumpa....hur mycket tror utställningens projektledare Lars Paulsson att de stannar upp och verkligen läser informationen och lär sig om sakerna?

-- Jag tror faktiskt inte att de stannar upp sådär väldigt mycket , utan de har roligt. Det finns liksom ingen motsättning där riktigt, mellan att lära sig och att ha roligt. Utan det börjar med att man tycker att nånting är roligt, och sen utifrån det där roliga så växer intresset, säger projektledare Lars Paulsson 

En av Tekniska museets samarbetspartners i den här utställningen har varit energimyndigheten. Daniel Lundqvist som jobbar där, arbetar bland annat med att öka just barns och ungdomars medvetenhet kring energi och klimatfrågor.

– Dels för att vi har regeringens uppdrag att göra det, men framförallt för att barnen ju kommer att bli de som tar över vårt samhälle. Så de behöver kunna väldigt mycket om energi och klimatfrågor. För att kunna bli initierade samhällsmedborgare med tiden och för att känna att de är en del av en demokrati i världen, som har att hantera de här frågorna, säger Daniel Lundqvist, Energimyndigheten.

Barnen i fjärdeklassen från Norra Ängbyskolan verkar ha lärt sig flera saker under sitt besök på utställningen "spelet om energin".

Kasper Vikner Hedenström vet till exempel vad han ska ändra på när han kommer hem:

– Jag brukar ha på datorn hela dagarna. Nu ska jag stänga av den, för att det slösar elektricitet.

                                                                             Reporter: SR Internationals Ingrid Forsberg.