Odenplan blir byggarbetsplats

Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad har gett klartecken för att bygga en arbetsplats ovan jord vid Odenplan för bygget av Citybanans pendeltågsstation vid Odenplan. Arbetet kan nu som planerat starta i januari nästa år. Byggarbetsplatsen kommer att uppta större delen av torget, under omkring tre år, enligt Banverket.